Outgoing Students

A-) ÖN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Uluslararası Stratejiler Ofisi’ne hitaben yazılan bir dilekçe (Örnek ektedir)
 2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınan imzalı transkript
 3. Gitmek istediği üniversiteden alabileceği dersleri gösteren geçici learning agreement formu. (bu form bilgi amaçlı Uluslararası Stratejiler Ofisi’nde kalacağı için lütfen fakültenize imzalatmayınız)
 4. İTÜ English Proficiency Exam Result (Yabancı Diller Yüksek Okulu’ndan alınmış ve son 2 (iki) yılı geçmemiş olması gerekmektedir)
 5. Güncel TOEFL belgesi (2 yılı geçmemiş olmasına dikkat ediniz)

Not: İngilizce yeterlilik belgesi başvuru yapmak istenen ülkeye göre değişiklik göstermektedir.  Lütfen detaylı bilgi için karşı üniversitenin web sitesine bakınız.

Üstte belirtilen belgelerle birlikte Uluslararası Stratejiler Ofisi’ne gelip ön başvuru yapıldıktan sonra öğrenci, kontenjan dahilinde gitmek istediği üniversiteye aday gösterilir. Bu süreçten sonra karşı tarafın başvuru süreçleri öğrenci tarafından takip edilir.

Başvurusunu yapmış ve değerlendirmeye alınan öğrenciye yaklaşık 3 (üç) ay içerisinde başvurduğu okuldan vize için kabul mektubu gelir.

Kontenjan: Non-Erasmus programı kontenjanı her üniversite için 1 (bir) yılda toplamda 2 (iki) öğrencidir.  Not ortalaması 2.50/4.00 üzeri olan öğrenciler değişim programına başvuru yapabilirler.

Son Başvuru Tarihi: Non-Erasmus programında herhangi bir başvuru tarihi bulunmamaktadır. Burada dikkate alınması gereken tarih, karşı üniversitenin (nomination deadline ve student application deadline) başvuru tarihleridir. Son başvuru tarihinden önce durum değerlendirmesi ve kontenjan hakkında bilgi edinmek için zamana ihtiyaç olacağından, ön başvurularınızı son başvuru tarihinden 2 (iki) ay önce Uluslararası Stratejiler Ofisi’ne yapmanız önem arz etmektedir.

B-) İTÜ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARAR SÜRECİ

Ön başvuru sürecini tamamlayan öğrenciler fakülte yönetim kurulu karar sürecine başlarlar.

 1. Fakülteniz dekanlığına hitaben yazılan bir dilekçe (Örnek ektedir)
 2. Gideceğiniz üniversitede alabileceğiniz dersleri gösteren öğrenim sözleşmesini doldurmak (Learning agreement form – Form ektedir)
  • Learning agreement formunda “SENDING INSTITUTION”  “Institutional coordinator’s name, signature and stamp” kısmı eğer herhangi bir koordinatöre imzalatılamıyorsa, boş bırakılabilir.
 3. Komisyon onay formu (Form ektedir)
 4. Alacağınız derslerin içerikleri (Karşı üniversitenin web sitesinden elde edilebilir)
 5. Davet mektubunun fotokopisi
 6. Öğrenci ders seçimi yaparken muhakkak www.sis.itu.edu.tr sayfasında bulunan “Değişim Programına Giden Öğrencilerin Transkriptlerini Teslim Ederken Dikkat Etmeleri Gereken Kuralları”  dikkatli bir şekilde okumalıdır. 

Fakülte yönetim kurulu kararı olumlu çıkan öğrenci, fakülte dekanı, dekan yardımcısı ve/veya danışman hocası tarafından imzalanan learning agreement formunun orijinalini karşı tarafa (ders değişikliği yapacak olsa bile) imzalatmalı ve İTÜ’ye döndüğünde yanında getirmelidir.

Öğrencinin fakülte yönetim kurulu kararı olmadan, değişim programına katılması davet mektubu olsa dahi mümkün değildir.

C -) DERS DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

 1. Ders değişikliği karşı üniversitede eğitime başladıktan en geç 7 (yedi) hafta içerisinde yapılabilmektedir. Öğrenci bu süreyi aşar ise hiçbir şekilde ders değişikliği için başvuruda bulunamaz. 
 2. Ders değişikliği formu ( Form ektedir) öğrenci tarafından doldurulur ve karşı üniversitenin koordinatörüne imzalatıldıktan sonra ders değişikliği dilekçesi ve ders içerikleri ile birlikte bu 3 (üç) belgeyi PDF formatında Uluslararası Stratejiler Ofisi değişim programı ile ilgilenen koordinatörün e-mailine gönderir.
 3. Uluslararası Stratejiler Ofis’i öğrenci adına bu süreci üniversitenin papirüs sisteminden takip eder ve fakülte karar yazılarını öğrenci döndükten sonra ofisteki dosyasından alması için saklar.

D-) ALINAN DERSLERİN İTÜ’YE TRANSFER İŞLEMLERİ

 1. Öğrenci, İTÜ’ye döndükten sonra derslerini transfer ettirebilmesi için aşağıda yazılı olan evrakları yanında getirmelidir:
  • Fakülte yönetim kurulu kararı ve ekleri

EKLER:

 1. İlk fakülte yönetim kurulu kararında çıkan her iki tarafında imzalamış olduğu LA formu
 2. Komisyon onay sayfası
 3. Karşı taraftan gelen orijinal transkript ( Karşı üniversite genelde orijinal transkripti dönem bittikten 1 ya da 2 ay içerisinde göndermektedir. Bu süre zarfında öğrencinin İTÜ’den ders almasına engel oluşturmamak adına,  öğrencinin ofis gözetiminde karşı üniversitedeki hesabına giriş yaparak alacağı transkript imzalanır ve öğrenci ders transferi işlemini gerçekleştirmesi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yönlendirilir.
 4. Geçici olarak ders transfer işlemi yapılmış olan öğrenci, orijinal transkriptini teslim etmez ise ders intibak işlemi iptal edilir.